Miten RFID teknologia soveltuu auton, materiaalien ja tuotannon seurantaan?

Tuotantoon liittyy uusia kehityspaineita nopeuden, laadun, ympäristöystävällisyyden ja tehokkuuden näkökulmasta. Tunnistusteknologioista RFID-teknologia mahdollistaa huomattavasti laajemman automatisoinnin kuin optiset koodit, kuten viivakoodi, sillä teknologia toimii täysin autonomisesti. Lisäksi RFID:n käyttöönotto autovalmistuksessa takaa reaaliaikaisen näkyvyyden materiaalikulutukseen, valmistustuotevarastoon sekä varastopaikkoihin ja automatisoi lähetysten vastaanottoa ja valmistelua sekä varmistaa tarkat toimitukset.

Asiakkaamme, jotka toimivat autoteollisuudessa joko toimittajan tai valmistuksen roolissa omaavat paremman näkyvyyden prosessiinsa ja kiitos RFID teknologian mahdollistaman automaation, heidän tuotantonsa läpimenoajat ovat nopeampia, he voivat varmistua toimitusten oikea-aikausuudesta, ja säästävät kustannuksissa.

Lisätietoja saat klikkailemalla alla olevia palloja, jotka toimivat liukukytkimenä.

Ota yhteyttä

Autoteollisuus

Varaosien RFID merkinnät

Useat autovalmistajat vaativat, että heille toimitettaviin auton osiin tulee kiinnittää RFID tunniste ennen toimitusta. Turck Vilant Systemsin portfoliosta löytyy helppokäyttöinen tulostus- ja aplikointiratkaisu, joka täyttää valmistajien tarpeet.

Ota yhteyttä
 • Luot helposti

  RFID tunnisteet kaikkiin tuotteisiin

Autoteollisuus

Automaattinen tavaranvastaanotto

Manuaalinen tavaroiden vastaanottoprosessi vie aikaa ja on altis virheille. RFID-teknologiaa hyödyntävän tavaran vastaanoton ansiosta jakelukeskukset, varastot, tuotantolaitokset ja myyntipaikat hyötyvät käytännössä kosketuksettomasta tavaran vastaanotosta mahdollisimman tarkalla datalla.

Ota yhteyttä
 • 80%

  säästöä työajassa

 • 60%

  vähemmän virheitä

Autoteollisuus

Lean -tuotannon työkaluihin pitäisi lukea mukaan RFID

RFID-lukijoilla varustetut trukit tietävät tarkalleen mitä niillä on haarukassaan. Kaikki materiaalien siirrot tuotantotilojen, hallien ja varastopaikkojen välillä voidaan rekisteröidä automaattisesti. Tieto materiaalien saatavuudesta ja varastopaikoista on aina ajantasalla, eikä tuotannossa pääse syntymään tilannetta, jossa työt joudutaan keskeyttämään saatavuusongelmien vuoksi.

Lue lisää Ota yhteyttä
 • Materiaalit saatavilla

  juuri tarvittaessa

Autoteollisuus

Valmistusprosessin laadunvarmistus

RFID:n käyttöönoton avulla teolliset yritykset voivat varmistaa, että tuotannon aikana käytetään oikeita materiaaleja ja työkaluja. Lisäksi RFID-järjestelmät rekisteröivät, mitä materiaaleja tietyssä tuotantoerässä käytetään. Kerättyjä tietoja hyödynnetään tuotantoprosessin parantamiseen, raaka-aineiden laaduntarkkailuun sekä mahdollisten ongelmien ratkomiseen.

Ota yhteyttä
 • RFID varmistaa

  oikeiden työkalujen ja materiaalien käytön

Autoteollisuus

RFID parantaa läpimenoa

Sanovat, että aika on rahaa. Yritykset, jotka siirtyvät manuaalisesta tuotatantovaiheiden kirjauksesta RFID-pohjaiseen voivat nopeuttaa tuotantoprosessiaan jopa 50 prosentilla.

Ota yhteyttä
 • Yli 50%

  kasvu tuotannon läpimenossa

Autoteollisuus

Autonosien jäljitettävyys

RFID-lukupisteiden käyttöönotto tuotantolaitoksen avainalueilla mahdollistaa eri työvaiheissa käytettyjen osien automaattisen tunnistuksen sekä rekisteröinnin. Saapuvien materiaalien, materiaalivarastojen ja tuotannon eri vaiheiden seuranta antaa täyden näkyvyyden varastosaldoihin sekä siihen, mikä osa päätyi mihinkin lopputuotteeseen.

Ota yhteyttä
 • Täysi näkyvyys

  saatavilla oleviin materiaaleihin ja valmistuottevarastoon

 • 100% seuranta siihen,

  mitä yksittäisiä osia käytettiin missäkin autossa

Autoteollisuus

Lastauksen varmennus

RFID varmistaa lähetysten oikeellisuuden ennen niiden lastaamista ajoneuvoon. Kaikki lähetykset on varustettu RFID-tunnisteilla, ja lastausramppien RFID-portit tunnistavat kuorma-autoihin lastatut tuotteet tai lähetykset automaattisesti. RFID-järjestelmä on jatkuvassa yhteydessä varastonhallinta tai ERP-järjestelmän kanssa, ja mikäli vääriä tuotteita lastataan, voidaan siitä antaa välittömästi hälytys.

Lue lisää Ota yhteyttä
 • Parhaimmillaan 99,996%

  toimitustarkkuus

Varaosien RFID merkinnät

Automaattinen tavaranvastaanotto

Materiaalien saatavuus

Laatu

Tuotannon läpimeno

Autonosien jäljitettävyys

Lastauksen varmennus