Moni prosessi kaipaa virtaviivaistamista. Älykkäät seurantaratkaisumme tuottavat kurovat umpeen kuilua reaalimaailman ja tietojärjestelmien välillä tuottaen ideoita toimenpiteistä, joilla parantaa tehokkuutta.