Tuotannonseuranta RFID:n avulla - miten se toimii?

Turck Vilant Systems toimittaa RFID:n avulla toimivia järjestelmiä tuotannon seurantaan maailmanlaajuisesti. Järjestelmämme avulla tuotantoprosesseja tehostetaan jo 38 maassa. RFID lukupisteiden tuominen tuotantolaitoksen eri alueille varmistaa näkyvyyden materiaalien käyttöön sekä valmistuotevarastoon ja esimerkiksi yhteiskäyttötyökalujen, koneiden sekä muun omaisuuden seurantaan. Nykyaikainen ohjelmistomme tukee erilaisia RFID käyttötarpeita ja mahdollistaa erityyppisten lukupisteiden (portit, trukit, mobiililaitteet) yhdistelyä. Tuotantoymäristöissä sisälogistiikan ja tuotannonseurannan käytössä RFID auttaa vähentämään manuaalisia virheitä, kasvattaa asiakastyytyväisyyttä sekä parhaimmillaan nopeuttaa tuotannon läpimenoaikaa. 24/7 saatavilla oleva käytöntuki on harvinaisuus toimialalla ja ainoa, joka on saatavilla ympäri maailman myös suomeksi. Moni kilpailijamme vertaa omia sovelluksiaan juuri tuotannon RFID ratkaisuissa meihin, eikä turhaan. Yrityksemme on toiminut toimialalla jo 20 vuotta ja olemme olleet etulinjassa luomassa niitä standardeja, jotka ovat tänään arkipäivää tuotannon jäljitettävyysprojekteissa.

Jos etsit ideoita RFID:n käyttöön tuotantolaitosten sisälogistiikan ja tuotantoprosessien optimointiin, klikkaile alla olevia palloja ja lue lisää erilaisista sovelluksistamme.

Ota yhteyttä

Teollinen tuotanto

RFID automatisoi tavaranvastaanoton

Automaattinen tavaranvastaanotto jakelukeskuksissa, varastoissa, tuotantolaitoksissa ja myymälöissä vähentää virheitä ja nopeuttaa varastonkiertoa. Kun RFID on käytössä, voidaan materiaalien ja valmistuotteiden varastoa seurata automaattisesti manuaalisten kirjausten sijaan. Näin yksittäiset kirjausvirheet tai se, että kirjaus jätetään tekemättä eivät vääristä varastoarvoja. Lisäksi säästetään merkittävästi työajassa. Lähetyksiä voidaan tarkastella laatikko-, lava- rullakko tai nimiketasolla – riippuen tarvittavan tiedon tarpeesta.

Ota yhteyttä
 • 80%

  työajan säästöt

 • 60%

  vähemmän virheitä

Teollinen tuotanto

eKanban

Kun laatikot tai säiliöt, joissa tuotannon varaosia ja materiaaleja varastoidaan on merkitty RFID tunnisteella voidaan koko kanban prosessi automatisoida. Järjestelmä tunnistaa tyhjät säiliöt automaattisesti käynnistäen automaattisen täyttöprosessin.

Ota yhteyttä
 • Välittömät

  varaosien täydennystilaukset

Teollinen tuotanto

Varasto

RFID:n käyttö tuotannon sisälogistiikassa parantaa varastojen tarkkuutta ja vähentää siten manuaalisen inventaarion laskennan tarvetta. Varmuus materiaalien, varaosien ja valmiiden tuotteiden saatavuudesta.

Ota yhteyttä
 • Lähes 100 %

  varastotarkkuus

Teollinen tuotanto

Laaduntarkkailu RFID:n avulla

RFID:n käyttöönoton avulla teolliset yritykset voivat varmistaa, että tuotannon aikana käytetään oikeita materiaaleja ja työkaluja. Lisäksi RFID-järjestelmät rekisteröivät, mitä materiaaleja tietyssä tuotantoerässä käytetään. Kerättyjä tietoja hyödynnetään tuotantoprosessin parantamiseen, raaka-aineiden laaduntarkkailuun sekä mahdollisten ongelmien ratkomiseen.

Ota yhteyttä
 • RFID varmistaa

  oikeiden työkalujen ja materiaalien käytön

Teollinen tuotanto

RFID tunnisteiden käyttöönotto

Täysivaltainen RFID-järjestelmä mahdollistaa oikeilla tiedoilla varustettujen tunnisteiden automaattisen luomisen, niiden lisäämisen tietokantaan, ja lopuksi niiden kiinnittämisen yksittäiseen tuotteeseen, kuljetusalustaan tai tuotantoerään.

Ota yhteyttä
 • RFID-tunnisteet

  automaattisesti tuotettu ja asetettu paikoilleen

Teollinen tuotanto

Lähtevän logistiikan tarkkuus

RFID varmistaa lähetysten oikeellisuuden ennen niiden lastaamista ajoneuvoon. Kaikki lähetykset on varustettu RFID-tunnisteilla ja lastausovet RFID-porteilla, jotka pystyvät tunnistamaan kuorma-autoihin lastatattavat tuotte-erät. RFID-järjestelmä on jatkuvassa yhteydessä varastonhallinta tai ERP-järjestelmän kanssa, ja mikäli vääriä tuotteita lastataan, voidaan siitä antaa välittömästi hälytys.

Lue lisää Ota yhteyttä
 • Parhaimmillaan 99,996 prosentin

  toimitustarkkuus

Automaattinen tavaranvastaanotto

eKanban

Varasto

Tuotannonaikainen laaduntarkkailu

RFID tunnisteiden käyttöönotto

Lähetysten varmennus