Mitä on RFID?

Mitä on RFID?

RFID-lyhenne tulee sanoista Radio Frequency Identification (radiotaajuustunnistus). Termi RFID on itse asiassa yleiskäsite, jolla kuvataan automaattista, radiopohjaista tunnistusta. Kaikissa RFID-järjestelmissä kerätään tietoja RFID-tunnisteista, joita kutsutaan joskus transpondereiksi tai älykkäiksi tarroiksi radiota hyödyntäen. RFID-järjestelmän tärkeimmät osat ovat RFID-tunnisteet, lukijat ja lukijaa ohjaava ohjelmisto.

Miksi RFID?

RFID tarjoaa luonnostaan tiettyjä etuja muihin visuaalisiin tunnistusmenetelmiin nähden, näitä ovat mm.

  • Vähemmän manuaalista työtä > vähemmän käyttäjästä johtuvia manuaalisia virheitä.
  • Kyky tunnistaa tuhansia kohteita muutamassa sekunnissa > merkittävä ajansäästö.
  • Ei vaadi näköyhteyttä > soveltuu olosuhteisiin, joissa näköyhteyden muodostaminen on mahdotonta.
  • Pidemmät etäisyydet > enemmän automaatiota
  • RFID-tunnisteet ovat kestävämpiä kuin viivakoodeilla tai 2D-koodeilla varustetut tarrat.
Millaisia eri RFID-tyyppejä on olemassa?

RFID jaetaan yleisesti alaluokkiin taajuustason perusteella. Tavallisen RFID-käyttäjän on yleensä helpompi tutustua tekniikkaan tarkastelemalla, miten sitä sovelletaan erilaisissa käyttöympäristöissä tai sovelluksissa. Joskus käytetään myös termejä passiivinen (RFID-tunnisteet ilman paristoa) ja aktiivinen (RFID-tunnisteet, joissa on paristo), mutta nykyään useimmat aktiiviset järjestelmät on korvattu erilaisilla reaaliaikaisilla paikannusratkaisuilla.

RFID on jo kaikkialla läsnä elämässämme.

Kuten todettu, käyttöympäristö määrittää taajuuden. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä siitä, miten ja missä RFID:tä näkee jo nyt.

Matalataajuinen RFID (LF)

LF RFID:tä voidaan käyttää karjan tunnistamiseen

 

Matalataajuista RFID:tä käytetään karjan ja lemmikkieläinten merkitsemiseen ja seurantaan.

Korkeataajuinen RFID (HF)
HF (keskimatalan taajuuden RFID) soveltuu kulunvalvonta sovelluksiin

 

Korkeataajuista RFID:tä käytetään sisäänkäyntien valvonnassa ja tuotantolinjojen ohjaukseen.

Ultra-korkean taajuuden RFID (UHF)

UHF RFID mahdollistaa satojen tuotteiden luennan kerralla ja näin ollen sitä voidaan käyttää mm. varastoarvojen automaattiseen korjaamiseen

UHF-RFID takaa automaattisen massatietojen keräämisen ja automatisoi siten varastonhallinnan vähittäiskaupassa ja varastoissa.

Lähikenttäviestintä (NFC)

NFC RFID:tä käytetään maksamiseen

Lähikenttäviestintää (NFC) käytetään yleisesti maksamisessa ja muissa korkean turvallisuuden sovelluksissa.

Lue lisää logistiikan ja teollisuuden UHF-RFID-ratkaisuista