Vad är RFID?

Vad är RFID?

Vad är RFID? RFID är en förkortning för Radio Frequency Identification (identifiering av radiofrekvenser). Termen RFID är faktiskt ett allmänt begrepp som beskriver automatisk, radiobaserad identifiering. Alla RFID-system använder radiovågor för att samla in data från RFID-taggar, som ibland kallas transpondrar eller smarta etiketter. De viktigaste beståndsdelarna i ett RFID-system är RFID-taggar, läsare och programvara som styr läsaren.

Varför RFID?

RFID har vissa fördelar jämfört med andra visuella identifieringsmetoder, t.ex.

  • Mindre användarinteraktion > färre manuella fel som orsakas av användaren.
  • Möjlighet att identifiera tusentals artiklar på några sekunder > stora tidsbesparingar
  • Inget behov av siktlinje > lämpar sig för förhållanden där siktlinje inte kan uppnås.
  • Längre avstånd > mer automatisering
  • RFID-taggar är mer robusta än etiketter med streckkoder eller 2D-koder.
Vilka är de olika RFID-typerna?

RFID delas vanligtvis in i underkategorier baserat på frekvensnivån. För den vanliga RFID-användaren är det vanligtvis lättare att förstå tekniken genom att titta på hur den används i olika användningsmiljöer eller tillämpningar. Dessutom används ibland termerna passiv (RFID-taggar utan batteri) och aktiv (RFID-taggar med batteri), men numera har de flesta aktiva system ersatts av andra lösningar för lokalisering i realtid.

RFID är redan närvarande i våra liv.

Som sagt, det är användningsmiljön som avgör frekvensen. Här är några exempel på hur och var du kan se RFID redan i dag.

Lågfrekvent RFID (LF)

LF RFID kan användas för identifiering av boskap.

 

Lågfrekvent RFID används för att märka och spåra boskap och husdjur.

Högfrekvent RFID (HF)
HF RFID används vid ingångskontroller

 

Högfrekvent RFID används vid ingångskontroller och kontroll av produktionslinjer.

Ultrahög frekvens (UHF)

UHF RFID säkerställer automatisk insamling av mängder av data och automatiserar därmed lagerhållningen.

UHF RFID säkerställer automatisk insamling av mängder av data och automatiserar därmed lagerhantering i detaljhandeln och lagerlokaler.

NFC – Nära fältkommunikation (Near-Field Communication)

NFC RFID används för betalningar

NFC-kommunikation (Near-Field Communication) är vanligt förekommande i betalningstillämpningar och andra högsäkerhetstillämpningar.

Kolla in dessa UHF RFID-lösningar för logistik och industri