Lagerkontroll med RFID möjliggör spårning

En kort introduktion till hur RFID används i lager för att spåra material, tillgångar och inventarier.

 

Att hålla koll på material och lager är viktigt för produktionsplanering och orderuppfyllelse. Lagerkontroll med RFID är hundra gånger snabbare än streckkoder, för att inte tala om potentialen att automatisera själva identifieringsprocessen. Genom att implementera RFID på nivån för den färdiga produkten eller produktionssatsen säkerställs visibilitet och datanoggrannhet.

Turck Vilant Systems erbjuder en RFID som genererar en unik identitet för en produkt eller ett parti när den tillverkas. Föremålet eller partiet spåras varje gång det passerar en RFID-avläsningspunkt, t.ex. på ett transportband, ombord på en gaffeltruck och när det kommer in i ett visst lager. RFID-användning snabbar upp produkternas plockning, sökning, lastning och spårning. RFID-Systemet spårar alla lagerrörelser och hjälper till att uppfylla lagstadgade bestömmelser i fråga om spårbarhet, säkerställer att försändelserna är korrekta och eliminerar manuella fel genom automatisering.

 

Turck Vilant Systems Lösning för att spåra i lager

     • Skapa en unik identitet för inkommande material, antingen på lagret eller vid källan.
     • Registrerar automatiskt inkommande material och inventarier när de anländer.
     • För register över alla lageröverföringar som görs med gaffeltruckar.
     • Säkerställer att leveranserna är korrekta genom att kontrollera att rätt produkter lastas.
     • Loggar alla RFID-event och dokumenterar produkt- eller partihistorik.

Spårning av inventarier på lager med hjälp av RFID

 

Genom att implementera RFID-avläsningspunkter i rätt områden i produktions- och logistikanläggningar minskar behovet av manuell inventering. Dessutom håller RFID-applikationen lagernivåerna uppdaterade eftersom automatiseringen omfattar alla kritiska processer.

Hur implementerar man RFID på lager för att spåra inventarier i ett produktionslager?

 1. Införande av en unik identifierare för produkten eller partiet (på artikel-, pall- eller annan RTI-nivå).
 2. Automatisk registrering av lagerplatsen för enskilda produkter eller partier när de flyttas till lagret och registrering av eventuella lagerflyttar.
 3. Gaffeltruckar utrustade med RFID kan användas för att plocka artiklar i en kundorder för leverans för att säkerställa noggrannhet vid plockning.
 4. Genom att använda RFID-portar vid dockningsdörrar eller RFID-aktiverade gaffeltruckar vid lastning av försändelser säkerställs leveransprecisionen.

Ledande gödselmedelsföretag

Big Bag är på rätt spår med RFID

RFID-implementeringen har gett kunden 100% efterlevnad av lagstadgade bestämmelserna och full kontroll över hela produktions- och leveransprocessen för varje tillgång vid varje given tidpunkt, från fabrik till gård.
Läs mer

Frågor om RFID?
Kontakta oss med det här formuläret.

Med mer än 15 års erfarenhet är vi företaget som kan starta ditt RFID-systemprojekt. Tveka inte att lämna dina kontaktuppgifter nedan så att våra experter kan kontakta dig för mer information om våra lösningar och tjänster. Du kan också hitta direkta kontaktuppgifter till vårt försäljningsteam här.