Ledande gödselmedelsföretag

Big Bag är på rätt spår med RFID

RFID-implementeringen har gett kunden 100% efterlevnad av lagstadgade bestämmelserna och full kontroll över hela produktions- och leveransprocessen för varje tillgång vid varje given tidpunkt, från fabrik till gård.


Book a call

"Spårning av Big Bags med RFID ger 100% efterlevnad av lagstadgade bestämmelserna samt full kontroll över hela produktions- och leveransprocessen för varje tillgång."

Benefits

Identifiering av

enskilda Big Bags på truck

100%

synlighet

Harmoniserad

processer i försörjningskedjan

Legal Compliance

av globala spårbarhetsdirektiv (t.ex. GMP, EU 2008/43/EG osv.)
Efterlevnad av lagstadgade bestämmelser och effektiviserad leveranskedja

Kemikalier som transporteras i Big Bags måste uppfylla globala krav på spårbarhet och rättsliga skyldigheter. Dessa direktiv (t.ex. GMP, FEEM och EU-direktiv 2008/43/EG) kräver synlighet och spårbarhet i leveranskedjan för gödningsmedel, livsmedel och foder samt industriprodukter. Vår kund hade problem med manuella och delvis inkonsekventa leveranskedjeprocesser och behövde ett system som var mindre känsligt för mänskliga fel.

Det här kemiföretaget samarbetade med Turck Vilant Systems för att införa en mer teknikanpassad verksamhetsmodell och införde användning av RFID i stället för streckkoder, som är besvärliga att identifiera då det kräver en direkt siktlinje. Med hjälp av RFID kan företaget spåra ursprunget och innehållet i varje enskild Big Bag.

 

RFID som driver systemet

Vår kund insåg att många uppgifter i leveranskedjan, t.ex. hantering av Big Bags, paketförluster och manuell spårning, sannolikt skulle leda till fel, och beslöt därför att undersöka potentiell teknik som skulle hjälpa till att förebygga fel. Spårning av Big Bags med RFID valdes eftersom tekniken är lätt att tillämpa på Big Bags, möjliggör automatisk identifiering av enskilda artiklar, men kräver ingen siktlinje och erbjuder ett tillförlitligt system.

Slutet av varje produktionslinje har utrustats för att koda RFID-taggar till Big Bags. Detta gör att RFID-etiketten automatiskt matchas med innehållet i Big Bag och information om tillverkningssatsen. Dessutom är hjullastare, gaffeltruckar och traktorer utrustade med RFID-läsare.

 

 

Vad finns på gaffeln?

Gaffeltruckar och lastbärare är utrustade med RFID-utrustning och programvara som utvecklats särskilt för gaffeltruckar. De smarta algoritmerna upptäcker till exempel vilka Big Bags som för närvarande hålls på gaffeln på en gaffeltruck när de flyttas runt på företagets område för lagerhållning. När Big Bags lastas för transport används de smarta algoritmerna för att identifiera just de Big Bags som skickas till kunderna, vilket säkerställer deras spårbarhet även i detta skede.

 

Fullständig kontroll över leveransprocessen

RFID-implementeringen har gett vår kund en 100-procentig efterlevnad av de lagstadgade bestämmelserna och full kontroll över hela produktions- och leveransprocessen för varje tillgång vid varje given tidpunkt, från fabrik till gård. Kemiföretaget kan nu enkelt spåra, följa och vid behov återkalla enskilda big bags.

 

 

Företaget, som är världsledande inom konstgödseltillverkning, är baserat i Europa och tillverkar kvävebaserade kemiska produkter. De har en omsättning på 10 miljarder euro, 16 000 anställda, produktion på sex kontinenter och verksamhet i mer än 50 länder.

Frågor om RFID?
Kontakta oss med det här formuläret.

Med mer än 15 års erfarenhet är vi företaget som kan starta ditt RFID-systemprojekt. Tveka inte att lämna dina kontaktuppgifter nedan så att våra experter kan kontakta dig för mer information om våra lösningar och tjänster. Du kan också hitta direkta kontaktuppgifter till vårt försäljningsteam här.