RFID-tillämpningar

RFID-system revolutionerar det sätt på vilket företag spårar varor och hanterar sina lager. Vår omfattande RFID-plattform tillgodoser behovet av spårbarhet genom hela leveranskedjan och säkerställer materialtillgång, synlighet i lager och leveransprecision.

Omfattande verktygslåda av RFID system för att betjäna en digital försörjningskedja

Nästan alla föremål kan förses med en UHF RFID-tagg och kan därmed identifieras på ett tillförlitligt sätt, även på avstånd. När föremålet är RFID-taggat lämnar det ett digitalt spår som affärsprocesserna använder för automatisering av leveranskedjan, t.ex. automatisk registrering av inkommande eller utgående varor, övervakning av arbetsförlopp eller materialförbrukning.

Turck Vilant Systems RFID-applikationer är utformade enligt de industristandarder som ratificerats av GS1 och har färdiga komponenter för alla typiska RFID-användningsfall.

RFID för gaffeltruckar, grindar, transportband med mera

Turck Vilant Server-programmen samlar in, konsoliderar, kontrollerar och bearbetar data från olika RFID-avläsningspunkter samt kontrollerar och övervakar hälsan hos enskilda läsare och avläsningspunkter.

Dessutom kan de insamlade uppgifterna lätt användas, antingen direkt på läspunktsnivå (t.ex. för att varna för misstag, t.ex. leveransfel) eller senare baserat på rapporter på servern (t.ex. för att generera en beställning av råvaror när systemet visar låga lagernivåer).

Vår RFID-plattform består av

RFID-server

Turck Vilant-serverapplikationer (moln eller lokalt) för datautvinning och systemhälsa och underhåll, inklusive ett integrationslager med stöd för de vanligaste ERP- och WMS-systemen.

Läs mer

RFID-server

Internt utvecklad RFID-mellanprogramvara för olika läspunkter med över 30 färdiga applikationer som stöder intralogistiska processer i olika branscher, t.ex. lagerhållning, fordonsindustrin, kemisk industri, massa och papper samt transport.
RFID för gaffeltruckar, lastbärare, kranar med mera

RFID för gaffeltruckar

RFID-portar

RFID-portar

RFID för mobila enheter

RFID för mobila enheter

RFID för transportband och stationära avläsningspunkter

RFID för transportband stationära läsare

RFID-butik

RFID-aktiverad självbetjäningsbutik eller lagerrum

RFID-skrivare och -applikatorer

Frågor om RFID?
Kontakta oss med det här formuläret.

Med mer än 15 års erfarenhet är vi företaget som kan starta ditt RFID-systemprojekt. Tveka inte att lämna dina kontaktuppgifter nedan så att våra experter kan kontakta dig för mer information om våra lösningar och tjänster. Du kan också hitta direkta kontaktuppgifter till vårt försäljningsteam här.