RFID-tillämpningar

RFID-system revolutionerar det sätt på vilket företag spårar varor och hanterar sina lager. Vår omfattande RFID-plattform tillgodoser behovet av spårbarhet genom hela leveranskedjan och säkerställer materialtillgång, synlighet i lager och leveransprecision.

Omfattande verktygslåda av RFID system för att betjäna en digital försörjningskedja

Nästan alla föremål kan förses med en UHF RFID-tagg och kan därmed identifieras på ett tillförlitligt sätt, även på avstånd. När föremålet är RFID-taggat lämnar det ett digitalt spår som affärsprocesserna använder för automatisering av leveranskedjan, t.ex. automatisk registrering av inkommande eller utgående varor, övervakning av arbetsförlopp eller materialförbrukning.

Turck Vilant Systems RFID-applikationer är utformade enligt de industristandarder som ratificerats av GS1 och har färdiga komponenter för alla typiska RFID-användningsfall.

RFID för gaffeltruckar, grindar, transportband med mera

Turck Vilant Server-programmen samlar in, konsoliderar, kontrollerar och bearbetar data från olika RFID-avläsningspunkter samt kontrollerar och övervakar hälsan hos enskilda läsare och avläsningspunkter.

Dessutom kan de insamlade uppgifterna lätt användas, antingen direkt på läspunktsnivå (t.ex. för att varna för misstag, t.ex. leveransfel) eller senare baserat på rapporter på servern (t.ex. för att generera en beställning av råvaror när systemet visar låga lagernivåer).

Vår RFID-plattform består av

RFID-server

Turck Vilant-serverapplikationer (moln eller lokalt) för datautvinning och systemhälsa och underhåll, inklusive ett integrationslager med stöd för de vanligaste ERP- och WMS-systemen.

Läs mer

RFID-server

Internt utvecklad RFID-mellanprogramvara för olika läspunkter med över 30 färdiga applikationer som stöder intralogistiska processer i olika branscher, t.ex. lagerhållning, fordonsindustrin, kemisk industri, massa och papper samt transport.

RFID applikationer från Turck Vilant Systems

 

Essentiella egenskaper

  • Integration med de vanligaste ERP-, WMS- och MES-systemen
  • RFID middleware för användning på porter, gaffeltruckar, transportband, mobila enheter samt för styrning av skrivare och applikatorer
  • Stöd för de utbreddaste industriella användningsfall som lagerhantering, varumottagning, materialkommissionering, plockning och leveranskontrol

Läs mer om våra RFID produkter