ABB

RFID-exempel

RFID-taggning av material hjälper till med fabriksautomatisering och bidrar till att öka fabrikens produktivitet med 60%.

Read More

ProMart

RFID-aktiverad självbetjäningsbutik

Obemannade RFID-butiker erbjuder ett självbetjäningskoncept som är öppet dygnet runt för kunderna, men som inte kräver någon lokal personal.
Read More

Ledande gödselmedelsföretag

Big Bag är på rätt spår med RFID

RFID-implementeringen har gett kunden 100% efterlevnad av lagstadgade bestämmelserna och full kontroll över hela produktions- och leveransprocessen för varje tillgång vid varje given tidpunkt, från fabrik till gård.
Read More

JYSK

Helautomatisk leverans från DC till butiker

RFID möjliggör automatisk leverans av varor som betjänar 53 Dock Doors på Jysk.
Read More

Sixt

Håll hjulen i rullning

Över 150 000 hyrbilar följs med RFID per år.
Read More

Migros

Färskt, snabbt, alltid tillgängligt

Exceptionell riktningsdetektering (direction detection) baserad på innovativa algoritmer som körs på RFID-läsarna och kontroll av lastning av 6 000 pallar per dag.  
Read More

Sandvik

Spårning av kritiska försändelser

Material transparencykrävde att Sandvik införde en automatiserad process för godsmottagning med hjälp av RFID.
Read More

SCA

Att spåra pappersrullen säkerställer att SCA kan kontrollera – skriva – överföra – omvandla och återanvända

40 000 pappersrullar, 5 processer totalt 200 000 automatiska RFID-transaktioner
Read More

Helsingfors tunnelbana

RFID för positionsspårning ger uppgifter om tågens ankomst i realtid i Helsingfors tunnelbana

125 miljoner passagerare åker med en välskött tunnelbaneflotta i Helsingfors.
Read More

WEPA Hygieneprodukte GmbH

RFID automatiserar logistiken för pappersrullar vid WEPA

Automatiserad identifiering av moderrullar med RFID driver intralogistiken inom mjukpappersindustrin till en ny nivå.
Read More

Ahlsell

Paket där de hör hemma

Specialiserad grossist säkerställer leveransprecisionen för 5,5 miljoner paket per år.
Read More

Nokian Däck

Rullande på

RFID säkerställer spårbarhet i produktionen och förebygger fel
Read More

Finlands transportbyrå
och VR Gruppen

Kör i 250 km/h

RFID-baserad spårning av järnvägsvagnar
Read More

Sonoco Alcore

Taggade hylsor ser till att produkterna alltid finns i lager – aldrig stopp.

RFID löser tillgänglighetsproblem vid pappersbruk genom att införa ett kostnadseffektivt och tillförlitligt Vendor Managed Inventory (VMI)-system.
Read More