Sandvik

Spårning av kritiska försändelser

Material transparencykrävde att Sandvik införde en automatiserad process för godsmottagning med hjälp av RFID.


Book a call

"Eftersom råvarorna är avgörande för en kontinuerlig produktion var det viktigt med information i realtid om leveransstatus."

Benefits

Spårning i realtid av

Inkommande sändningar

Eliminering av

Fel i försändelsen

Anmälan i rätt tid av

Försenade leveranser.

Exakt

lagernivåer
Kundens utmaning

Sandvik tillverkar praktiskt taget alla industri applikationer inom verksamheter så som stenbrytning, tunneldrivning, schaktning, rivning, vägbyggen, återvinning och anläggningsarbeten. Produktsortimentet omfattar bergverktyg, borriggar, brytare, maskiner för hantering av bulkmaterial, krossning och siktning. För att tillverka dessa produkter är Sandvik beroende av tiotals råvaruleverantörer runt om i landet.

Sandvik ville ha god insyn och kontroll över inkommande processer som omfattade inköpsorder och leveranser från leverantörerna. Eftersom tydlig översyn av material är avgörande för produktionsplaneringen ville de ha information i realtid om leveransernas och inköpsorders status, till exempel om de var försenade. I många fall samlades statusen på försändelserna in reaktivt och ofta efter det att försändelsen redan var försenad. Dessutom var de långsamma manuella inkommande processerna känsliga för fel och svåra att hålla reda på.

Lösningen från Turck Vilant Systems

Vilants RFID-lösning integrerades i Sandviks ERP-system V10. För varje inköpsorder som leverantören har mottagit producerar systemet en RFID-etikett som följer försändelsen hela vägen. Försändelserna registreras automatiskt när de kommer in i Sandviks fabrik. När en försändelse anländer från leverantören till Sandviks fabrik passerar den genom en RFID-port som läser RFID-etikettens information och automatiskt skickar den till ERP-systemet via Vilants RFID-serverprogramvara. I realtid uppfylls beställningen med 100% precision och det finns inget behov av att manuellt skriva in inköpsorder eller skanna streckkoder. Detta har resulterat i exakta lagernivåer, färre produktionsavbrott och lägre buffertlagernivåer.

RFID_gate_at_Sandvik

RFID-port hos Sandvik

Hårdvara: RFID-skrivare på leverantörens anläggning, Vilant RFID Smart Gate vid den godsmottagnings-porten, RFID-handhållen enhet för sändningar som inte passerar genom godsmottagnings-porten, RFID-etiketter på leverantörens anläggning.

Programvara: Vilant RFID Server; Vilant RFID Client.

Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med verksamhet i mer än 130 länder och en årlig försäljning på mer än 11 miljarder euro. Sandvik-koncernen bedriver verksamhet inom gruvdrift, bearbetningslösningar, materialteknik och konstruktion med ansvar för forskning och utveckling, produktion och försäljning av sina respektive produkter.

I Finland har Sandvik tre fabriker för gruv- och byggmaterial som bergborrning, bergskärning, bergkrossning, lastning och transport samt materialhantering.

Frågor om RFID?
Kontakta oss med det här formuläret.

Med mer än 15 års erfarenhet är vi företaget som kan starta ditt RFID-systemprojekt. Tveka inte att lämna dina kontaktuppgifter nedan så att våra experter kan kontakta dig för mer information om våra lösningar och tjänster. Du kan också hitta direkta kontaktuppgifter till vårt försäljningsteam här.