Spåra materialflöden med RFID

En kort introduktion till att spåra materialflöden med RFID

Materialhantering är en viktig del av varje tillverkningsverksamhet. De flesta har hundratals eller till och med tusentals leverantörer av olika råvaror och komponenter och en effektiv produktionsplanering kräver god planering och visibilitet över leveranser och materiallager. En investering i RFID ger tillverkningsföretag möjlighet att snabbt ta emot material, göra databaserade beställningar och reagera snabbt på förändringar i efterfrågan. Dessutom kan de data som samlas in från olika RFID-läspunkter användas för kvalitetssäkring och senare för efterförsäljning eller produktåterkallelse.

background Point 1 Point 2 Point 3 Point 4
1
Mottagning

Materialet tas emot från leverantörerna genom RFID-portar som automatiskt tar emot varorna till backend-systemet.

2
Shelving

Materialet flyttas till det inkommande lagret genom RFID-portar eller med gaffeltruckar som är utrustade med RFID-läsare. Lageröverföringen till den nya platsen uppdateras automatiskt i WMS. Med RFID-system för gaffeltruckar kan platsen automatiskt uppdateras till exakt hyllposition.

3
Stuffing

Materialet flyttas till produktionsmaskinen där det automatiskt skannas av fasta RFID-läsare eller RFID-truckar till en viss maskin. RFID-läsaren kan kontrollera från backend-systemet att det använda materialet är korrekt och varna operatören om det finns felaktigt material.

4
Consumption

RFID-systemet kan ge fullständig spårbarhet för material genom hela produktionen. Materialet markeras automatiskt som förbrukat.

Frågor om RFID?
Kontakta oss med det här formuläret.

Med mer än 15 års erfarenhet är vi företaget som kan starta ditt RFID-systemprojekt. Tveka inte att lämna dina kontaktuppgifter nedan så att våra experter kan kontakta dig för mer information om våra lösningar och tjänster. Du kan också hitta direkta kontaktuppgifter till vårt försäljningsteam här.