WEPA Hygieneprodukte GmbH

RFID automatiserar logistiken för pappersrullar vid WEPA

Automatiserad identifiering av moderrullar med RFID driver intralogistiken inom mjukpappersindustrin till en ny nivå.


Book a call

"En obemannad intralogistikprocess kräver en tillförlitlig och automatiserad identifiering av moderrullarna från alla riktningar."

Benefits

Helt automatiserad

AGV:er

Kostnadseffektivt

Identifiering av rullar

100%

Tillförlitlig identifiering
Kundens utmaning

På sin anläggning i Mainz beslutade WEPA att automatisera intralogistikprocessen för moderrullar med hjälp av automatstyrda fordon (AGV) från Elettric80 Spa, som hanterar ett golvlager. De moderrullar som produceras av pappersmaskinen transporteras och lagerhålls med hjälp av AGVer. Konverteringsprocessen där moderrullar bearbetas till slutprodukter förses också med moderrullar av AGV:er. Eftersom det inte finns några personer inblandade i intralogistikprocessen är en tillförlitlig och automatiserad identifiering av moderrullarna avgörande. Rullarna måste kunna identifieras på ett tillförlitligt sätt från alla håll av AGV-systemet och konverteringsmaskinerna för logistikautomatisering och spårbarhet i produktionen.

En AGV som transporterar moderrullar med mjukpapper (tissue paper) som har RFID-hylsor:

En AGV som transporterar moderrullar med mjukpapper (tissue paper) som har RFID-hylsor:

Lösningen från Turck Vilant Systems

Identifieringsprocessen baseras på Vilant Systems RFID-läsare och programvara i kombination med Sonoco Alcores Intellicore UHF RFID-utrustade pappershylsor. När pappret produceras på hylsan programmerar pappersmaskinen rullens identifikationsnummer och parametrar i RFID-transpondern på hylsan för mjukpapper. AGV-processen och konverteringsmaskinerna kan sedan automatiskt identifiera rullen med RFID-läsare, som identifierar rullens ID genom pappret i processpunkterna.

Vid tillverkning av mjukpapper återanvänds hylsorna efter att pappret har förbrukats av konverteringsmaskinerna. Den RFID-tagg som är integrerad i hylsan är en kostnadseffektiv identifieringslösning eftersom den kan återanvändas så länge hylsan är funktionsduglig för återanvändning.

RFID-läsningspunkterna styrs med Vilant Engine-programvaran och hela processen hanteras av Vilant Visibility Manager Server (VVM). VVM används också för att integrera RFID-processinformation i backend-system som AGV WMS och ERP.

Featuring

  • Återanvändbara integrerade Sonoco Alcores Intellicore RFID-hylsor är ett kostnadseffektivt sätt att identifiera rullar.
  • Automatiserad spårbarhet möjliggjordes på konverteringsmaskinerna, som nu kan identifiera rullarna automatiskt och koppla rullnummer till produktionspartier.
  • Vilant RFID middleware för logistik av pappersrullar, som gör det möjligt att i realtid se och integrera alla rörelser av pappersrullar i intralogistikprocessen.

WEPA är en tysk familjeägd tillverkare av hygienpapper som grundades 1948. Med en omsättning på cirka 1 miljard euro och 22 pappersmaskiner i Europa är företaget en av de tre ledande tillverkarna av hygienpappersprodukter i Europa. Tack vare konsekvent expansion och investeringar på miljontals euro är alla WEPA:s anläggningar toppmoderna och tillverkar moderna hygienpappersprodukter för de mest varierande konsumentkraven.

Frågor om RFID?
Kontakta oss med det här formuläret.

Med mer än 15 års erfarenhet är vi företaget som kan starta ditt RFID-systemprojekt. Tveka inte att lämna dina kontaktuppgifter nedan så att våra experter kan kontakta dig för mer information om våra lösningar och tjänster. Du kan också hitta direkta kontaktuppgifter till vårt försäljningsteam här.