SCA

Att spåra pappersrullen säkerställer att SCA kan kontrollera – skriva – överföra – omvandla och återanvända

40 000 pappersrullar, 5 processer totalt 200 000 automatiska RFID-transaktioner


Book a call

"Den felbenägna streckkodsprocessen fick en rejäl uppdatering och RFID gör det nu möjligt att spåra pappersrullar i fem viktiga processer för intralogistik och ger SCA full insyn i lagret."

Benefits

Exakt

lagernivåer

Mindre

Manuella fel.

Betydande förbättring av

Datakvalitet.
Kundens utmaning

SCA:s mjukpappersfabriker tillverkar mjukpapper av pappersmassa och omvandlar det sedan till produkter som toalett- och kökspapper inom samma fabrik. Detta innebär att det finns ett buffertlager i fabriken med tusentals tamburrullar som väger 2,5 ton vardera. Detta buffertlager hanterades inte i ett lagerhanteringssystem (WMS), vilket ledde till fel på lagernivå i den manuella bokföringen. Materialförbrukningen till MES-systemet (Manufacturing Execution System) baserades på felbenägna manuella streckkodsprocesser. SCA:s mål var att förbättra spårbarheten av materialförflyttningar och lagernivåns noggrannhet i den interna processen.

Gaffeltruck_på_SCA_fabriken

Gaffeltruck_på_SCA_fabriken

Lösningen från Turck Vilant Systems

SCA beslutade vid sin mjukpappersfabrik i Le Theil, Frankrike, att införa lagerhantering i processen för tambourrullar och automatisera lagertransaktionerna med RFID. SAP WMS valdes som WMS-system och Vilant tillhandahöll RFID-infrastrukturen för spårning av pappersrullar. Systemet bygger på UHF Gen2 RFID-taggar som integreras i återanvändbara papphylsor i tamburrullar. Produkt- och artikelkoderna skrivs in i hylsans RFID-tag i pappersmaskinen. Lagerrörelser spåras med RFID-aktiverade gaffeltruckar som både identifierar tamburrullen och lagringsplatsen från golvtaggarna. Konverteringsmaskinerna och skärpunkterna med RFID-läsare tilldelar både förbrukningen till vissa produktionsserier och spårar förbrukningen av en rulle. Alla RFID-transaktioner integreras i SCA:s MES och SAP WMS.

RFID-lösningen omfattar

  • Vilant RFID-läsningsstationer som kör Vilant Engine-applikationen
  • Vilant RFID-läsare för gaffeltruckar med pekskärm som kör Vilant Client-applikationen
  • Läsare för kläm- och golvplacering

 

Höjdpunkter

 

  1. Årligen bearbetas 40 000 rullar i fem processteg, vilket innebär att 200 000 MES/WMS-transaktioner har automatiserats med RFID.
  2. Inga manuella materialförflyttningar till systemen.
  3. Betydlig förbättring av datakvalitet för materialtillgång och fördelning av förbrukning.

 

Införande av RFID-system vid SCA

https://www.youtube.com/watch?v=sywdq1tbH_k

SCA är en ledande global leverantör av hållbara produkter för personlig vård, mjukpapper och skogsprodukter. Försäljningen sker i cirka 100 länder under många starka varumärken, inklusive de ledande globala varumärkena TENA och Tork, och regionala varumärken som Lotus, Libresse, Tempo och Libero. Som Europas största privata skogsägare lägger SCA stor vikt vid hållbar skogsförvaltning. Koncernen har cirka 36 000 anställda och försäljningen 2012 uppgick till 85 miljarder kronor (9,8 miljarder euro).

Frågor om RFID?
Kontakta oss med det här formuläret.

Med mer än 15 års erfarenhet är vi företaget som kan starta ditt RFID-systemprojekt. Tveka inte att lämna dina kontaktuppgifter nedan så att våra experter kan kontakta dig för mer information om våra lösningar och tjänster. Du kan också hitta direkta kontaktuppgifter till vårt försäljningsteam här.