Helsingfors tunnelbana

RFID för positionsspårning ger uppgifter om tågens ankomst i realtid i Helsingfors tunnelbana

125 miljoner passagerare åker med en välskött tunnelbaneflotta i Helsingfors.


Book a call

"Turck Vilant Systems lösning beräknar den dagliga och totala körsträckan för varje tunnelbanevagn. Tunnelbanevagnens position i realtid görs tillgänglig för tredjepartsapplikationer."

Benefits

Realtid

Identifiering av vagnar

På begäran

lokaliseringsuppgifter för system från tredje part.

Dagligen

milsättning i vagn
Kundens utmaning

Helsingfors tunnelbaneoperatör HKL ville förbättra positioneringsnoggrannheten för tunnelbanetågen, eftersom upplösningen i det befintliga WLAN-baserade positioneringssystemet inte längre var tillräcklig.

Ytterligare krav på systemet var att rapportera tunnelbanetågens sammansättning och riktning samt daglig och total körsträcka.

Lösningen från Turck Vilant Systems

HKL testade Turck Vilants RFID-system för lokaliseringsspårning grundligt både på sommaren och vintern. Särskilt vinterförhållandena orsakade extra utmaningar när det gällde typen av RFID-taggar och antenner samt deras placering. Slutsatserna från pilotprojektet var att RFID-taggar på sliprarna måste vara robusta och läsbara under snö och is, och att RFID-antennen måste vara robust och placeras på ett säkert sätt i anslutning till tågchassit.

Installation av RFID-läsare under ett tunnelbanetåg

Installation av RFID-läsare under ett tunnelbanetåg

Efter ett lyckat pilotprojekt beslutade HKL att införa Turck Vilants system i alla tåg och i hela Helsingfors tunnelbanesystem samt i tunnelbanedepåns underhållsspår.

Systemet består av en Vilant RFID-läsarenhet på tåget och Turck Vilant Engine inbäddad programvara i RFID-läsare för kontroll av läsaren och backend-anslutning. Turck Vilant Server används för lagring av data, hantering av flottan och gränssnitt mot HKL-backend. RFID-taggar installerades var 50:e meter på tunnelbanespårets sliprar. Turck Vilant Server beräknar den dagliga och totala körsträckan för varje tunnelbanevagn. Metroens position i realtid görs tillgänglig i ett offentligt gränssnitt för utvecklare av mobilapplikationer som kan skapa nya sätt att planera och följa resor med kollektivtrafiken.

Turck Vilant har över 15 års erfarenhet av RFID och är en av Europas ledande leverantörer av RFID-system. Turck Vilant tillhandahåller robusta, intelligenta och innovativa nyckelfärdiga lösningar för leverantörer av järnvägsinfrastruktur och tågoperatörer som bygger på passiv Gen2 RFID-teknik.

HKL är Helsingforsregionens metrooperatör med en nettoomsättning på 31,8 miljoner euro 2013. Tunnelbanan är numera ett viktigt färdmedel i Helsingforsregionen och transporterar årligen 62 miljoner passagerare.

Frågor om RFID?
Kontakta oss med det här formuläret.

Med mer än 15 års erfarenhet är vi företaget som kan starta ditt RFID-systemprojekt. Tveka inte att lämna dina kontaktuppgifter nedan så att våra experter kan kontakta dig för mer information om våra lösningar och tjänster. Du kan också hitta direkta kontaktuppgifter till vårt försäljningsteam här.