Johtava lannoiteyritys

seuraa suursäkkien matkaa RFID:llä

RFID-toteutuksen ansiosta asiakkaamme täyttää kaikki kansainväliset jäljitettävyyssäännöksiä 100-prosenttisesti ja pystyyy valvomaan jokaisen tuotteensa koko toimitusprosessia tehtaalta maatilalle lähes reaaliajassa.


Varaa tapaaminen

"Suuräkkien jäljittäminen RFID:n avulla takaa 100-prosenttisen lakisääteisten vaatimusten noudattamisen sekä täyden valvonnan kunkin hyödykkeen koko tuotanto- ja toimitusprosessin ajan."

Järjestelmän hyödyt

Trukin kyydissä olevien

yksittäisten suursäkkien luotettava tunnistus

100%

varastonäkyvyys

Toimitusketjun

yhdenmukaisuus

Lainmukainen

kansainvälisten seurantadirektiivien (e.g. GMP, EU 2008/43/EG, etc) täyttäminen
Täytetyt direktiivit ja virtaviivainen toimitusketju

Suursäkkeihin pakattujen kemikaalien on täytettävä niin kansainväliset jäljitettävyysvaatimukset kuin lakisääteiset velvoitteetkin. Nämä säädökset (kuten GMP, FEEM ja EU:n direktiivi 2008/43/EY) edellyttävät lannoitteiden, elintarvike- ja rehulaatuisten sekä teollisuustuotteiden toimitusketjulta näkyvyyttä ja tarkkaa jäljitettävyyttä. Asiakkaamme aiempi manuaalinen ja ja osin epäjohdonmukainen prosessi aiheutti inhimillisiä virheitä. RFID projekti nähtiin myös mahdollisuutena pienentää näitä toimitsketjun ongelmia.

Tämä kemianteollisuuden yritys näki otti käyttöön Turck Vilant Systemsin toimittaman RFID-järjestelmän, joka korvaa virheherkän ja useita manuaalisia työvaiheita vaativan viivakoodijärjestelmän automatisoimalla suursäkkien tunnistuksen. RFID:n avulla jokaisen yksittäisen suursäkin sisältö ja alkuperä on helposti jäljitettävissä ja löydettävissä järjestelmästä. RFID:n avulla yritys voi jäljittää jokaisen yksittäisen suursäkin sisällön ja alkuperä n.

 

Järjestelmän mahdollistajana toimii RFID

Asiakkaamme tunnisti olemassaolevassa prosessissaan useita haasteita,. Manuaaliset työvaiheet, kuten suursäkkien käsittely, tukkimiehenkirjanpitona suoritettu seuranta ja keräily olivat virheherkkiä. Niinpä lähdettiin tutkimaan teknologioita, jotka toimisivat virheitä ennaltaehkäisevästi. RFID valikoitui käyttöön, koska se soveltuu hyvin suursäkkeihin. Teknologia mahdollistaa yksittäisten tuotteiden automaattisen tunnistamisen, ei vaadi näköyhteyttä ja lisäksi sen tarjoama automaatio lisää luotettavuutta.

Jokaisen tuotantolinjan lopussa on RFID laitteisto, joiden avulla suursäkkien etätunnisteet voidaan ohjelmoida. Tämän jälkeen suursäkin RFID-tunnisteen tiedot yhdistetään säkin sisällön sekä valmistuserän tietoihin järjestelmätasolla. Lisäksi trukit, traktorit ja kuormaajat on varustettu RFID-laitteistoilla ja sovelluksilla.

 

 

Mitä haarukan kyytiin on lastattu?

Trukit ja hyötykuormaajat on varustettu RFID-laitteistoilla sekä ohjelmistolla, joka on kehitetty erityisesti trukkikäyttöön. Sovellustemme trukeille suunnitellut, älykkäät algoritmit havaitsevat muunmuassa sen, mitkä suursäkit ovat parhaillaan trukin haarukassa, minne niitä siirretään ja kun niitä siirretään eri varastotilojen välillä. Kun suursäkkejä lastataan kuljetusta varten, Turck Vilant Systemsin RFID järjestelmä hyödyntää teknologian tuottamaa taustadataa ja älykkäitä algoritmejä rekisteröimään kenelle asiakkaalle suursäkit on lähetetty ja kirjaamaan tarvittavat jäljitystiedot järjestelmään myöhempää tarkkailua varten.

 

Toimitusprosessi hallinnassa

RFID-toteutuksen ansiosta asiakkaamme täyttää kaikki kansainväliset jäljitettävyyssäännöksiä 100-prosenttisesti ja pystyyy valvomaan jokaisen tuotteensa koko toimitusprosessia tehtaalta maatilalle lähes reaaliajassa. Asiakkaamme voi helposti jäljittää ja tarvittaessa kutsua takaisin yksittäisiä suursäkkejä.

 

 

Tämä Euroopassa sijaitseva yritys on maailman johtavia lannoitteiden tuottajia , jonka tuotteisiin kuuluvat muunmuassa typpipohjaiset kemikaalit. Yrityksen liikevaihto on 10 miljardia euroa, sillä on 16 000 työntekijää, tuotantoa kuudessa maanosassa ja toimintaa yli 50 maassa.

Kysymyksiä RFID:stä?
Täytä yhteydenottolomake, niin asiantuntijamme ottavat Sinuun yhteyttä ensi tilassa.

Yli 15 vuoden kokemuksella me olemme oikea kumppani käynnistämään RFID-hankkeenne. Älä epäröi, vaan täytä yhteydenottolomake, niin asiantuntijamme ottavat sinuun yhteyttä ja kertovat lisää ratkaisuistamme ja palveluistamme. Koko myyntitiimimme yhteystiedot löydät täältä.