Waarom u RFID moet beschouwen als een belangrijke Big Data bron

Heikki Haavisto - RFID Expert - Turck Vilant Systems

Wij vroegen Heikki Haavisto, een van onze meest ervaren RFID-professionals, om zijn ervaringen met de voordelen van RFID en Big Data te delen.

 

Meer dan 250 bezochte bedrijven, discussie met ongeveer 1000 – over de hele wereld – laten we leren van Heikki!

Tijdens mijn loopbaan in de verkoop van RFID-systemen heb ik meer dan 250 bedrijven over de hele wereld bezocht en gesprekken gevoerd met ongeveer 1000 bedrijven. Al deze bedrijven hebben overwogen RFID toe te passen in een deel van hun productie- of toeleveringsketen. Op een gegeven moment merk je dat veel bedrijven dezelfde verkeerde veronderstellingen hebben over hoe RFID werkt of hoe RFID moet worden gebruikt om verloren activa terug te vinden. Daarom heb ik besloten een blogreeks te schrijven over “Het ontkrachten van RFID-mythes”.

In deze tweede reeks bespreek ik het verschil tussen de geplande voordelen en de werkelijke – meestal veel ruimere – voordelen die RFID uiteindelijk voor een bedrijf oplevert.

Bij Turck Vilant hebben we meer dan 1000 RFID implementatieprojecten opgeleverd aan onze klanten. Een RFID-systeem is doorgaans een aanzienlijke investering, dus wordt meestal een goede ROI-berekening gemaakt om het management te overtuigen van het project. Wanneer onze klanten hun ROI berekenen, houden zij rekening met besparingen uit voor de hand liggende bronnen, zoals minder handmatig werk, minder fouten, minder benodigde voorraadruimte, snellere productiedoorlooptijden, enz. Wat ik echter heb gemerkt is dat de werkelijke voordelen pas kunnen worden berekend nadat het RFID-systeem een jaar of twee heeft gefunctioneerd. Op dat moment beginnen onze klanten hun activiteiten echt te verbeteren door gebruik te maken van de gegevens die door het RFID-systeem worden vastgelegd.

Om te beginnen – velen gebruiken RFID om het heden te verduidelijken

Het is de aard van RFID om kloven tussen bedrijfssystemen te overbruggen. Vaak hebben verschillende tools voor productie of Enterprise Resource Planning (ERP) geen zicht op veranderingen in de gegevens over de voorraadbeschikbaarheid, die vaak zijn opgeslagen in een afzonderlijk Warehouse Management System (WMS). Bij de implementatie van RFID-systemen wordt dit gewoonlijk opgelost door de integratie van het RFID-systeem in alle verschillende IT-instrumenten die de bedrijven gebruiken. De gegevens in het ERP of WMS geven ons echter alleen informatie over de huidige status. We leren weinig.

Het echte voordeel op lange termijn van RFID is het vermogen om te leren en activiteiten te ontwikkelen op basis van bruikbare gegevens.

Wanneer onze klanten de in het RFID-systeem opgeslagen historische gegevens gaan analyseren, kunnen zij bijvoorbeeld de prestaties van verschillende leveranciers met elkaar vergelijken, de beste opstelling voor hun eigen productiemachines bepalen en hun preventief onderhoud zo kosteneffectief mogelijk plannen.

De rol van RFID als bron van Big Data

Big Data worden doorgaans omschreven als volumineus, snel veranderend, met verschillende bronnen en in verschillende formaten. De belangrijkste motivatie om met Big Data te werken komt voort uit de belofte dat men zijn prestaties zal verbeteren door de wereld beter te begrijpen. Maar omdat de bronnen uiteenlopend en in verschillende formaten zijn, moeten de gegevens worden bewerkt om er lessen uit te kunnen trekken.

RFID is slechts één gegevensbron voor Big Data. Het kan alleen werken om bruikbare gegevens te produceren of de RFID-gebeurtenisgegevens kunnen worden ingevoerd in een business intelligence-applicatie die het bedrijf helpt alle verzamelde gegevens te organiseren om er later iets mee te doen. Hoewel de beste resultaten altijd worden behaald wanneer meerdere gegevensbronnen worden gebruikt, bespaart de RFID-databank alleen al geld voor verschillende klanten van Turck Vilant Systems.

 

Hier volgen enkele voorbeelden van acties die onze klanten hebben ondernomen op basis van hun RFID-geschiedenisgegevens
  • Geoptimaliseerde pickroutes in het magazijn > minder arbeidskrachten nodig
  • Reorganisatie van het vloeroppervlak > aanzienlijke ruimtebesparing
  • Herkennen van verschillen in leveranciersprestaties > leveranciers opnieuw structureren of veranderen naar best presterende leveranciers
  • Invoering van een nieuwe opzet voor productiemachines > betere productiekwaliteit

 

De conclusie is dat de winst van het RFID-systeem bijna altijd veel groter is dan de aanvankelijke ROI-berekening doet vermoeden. Je kunt de werkelijke impact van RFID nooit volledig voorzien in je eerste ROI-berekening. Dit kun je alleen leren uit de verzamelde gegevens.

Ik beweer dus dat RFID een geweldig middel is om afval uit uw activiteiten te verwijderen, maar hoeveel, dat weet u pas na één of twee jaar als u de werkelijke stand van de vernieuwde activiteiten kunt meten. RFID brengt dus niet alleen de oorspronkelijk geplande voordelen, maar doet meer. Mythe ontkracht!

Gegevensgestuurd voorraadbeheer met behulp van RFID