Varför du bör betrakta RFID som en viktig Big Data-källa

Heikki Haavisto - RFID-expert - Turck Vilant Systems

Vi bad Heikki Haavisto, en av våra mest erfarna RFID-experter, att dela med sig av sina erfarenheter av RFID-fördelar och Big Data.

 

Över 250 besökta företag, diskussioner med cirka 1000 företag – över hela världen – låt oss lära oss av Heikki!

Under min karriär som försäljare av RFID-system har jag besökt över 250 företag runt om i världen och diskuterat med cirka 1 000 företag. Alla dessa företag har funderat på att införa RFID i någon del av sin tillverknings- eller leveranskedja. Vid någon tidpunkt märker du att många företag har samma felaktiga antaganden om hur RFID fungerar eller hur RFID ska användas för att hitta borttappade tillgångar. Därför har jag bestämt mig för att skriva en bloggserie om att avliva RFID-myter.

I den här andra serien kommer jag att diskutera skillnaden mellan de planerade fördelarna och de verkliga – vanligtvis mycket större – fördelarna som RFID i slutändan ger ett företag.

På Turck Vilant har vi levererat mer än 1000 RFID-implementeringsprojekt till våra kunder. Ett RFID-system är vanligtvis en stor investering, så en bra beräkning av avkastningen på investeringen görs vanligtvis för att övertyga ledningen om projektet. När våra kunder beräknar sin ROI inkluderar de besparingar från de uppenbara källorna, t.ex. mindre manuellt arbete, färre fel, mindre lagerutrymme, högre produktionsproduktivitet osv. Jag har dock märkt att de verkliga fördelarna kan beräknas först när RFID-systemet har varit i drift i ett eller två år. Det är då som våra kunder verkligen börjar förbättra sin verksamhet genom att använda de data som RFID-systemet samlar in.

Till att börja med – många använder RFID för att klargöra nuläget.

Det ligger i RFID:s natur att överbrygga klyftor mellan företagets affärssystem. Ofta saknar olika tillverknings- eller ERP-verktyg (Enterprise Resource Planning) insyn i förändringar i data om lagertillgänglighet som ofta lagras i ett separat lagerhanteringssystem (WMS). När RFID-system implementeras åtgärdas detta vanligtvis genom att RFID-systemet integreras i alla de olika IT-verktyg som företagen använder. Uppgifterna i ERP eller WMS ger oss dock bara information om den nuvarande statusen. Vi lär oss lite.

Den verkliga långsiktiga RFID-fördelen är förmågan att lära sig och utveckla verksamheten baserat på användbar data.

När våra kunder börjar analysera de historiska data som lagras i RFID-systemet kan de till exempel jämföra olika leverantörers prestationer med varandra, bestämma den bästa inställningen för egna produktionsmaskiner och planera sitt förebyggande underhåll så att det blir mest kostnadseffektivt.

RFID som en källa till Big Data

Vanligtvis beskrivs Big Data som omfattande, snabbt föränderliga, med olika källor och i olika format. Den främsta motivationen för att arbeta med Big Data är löftet om att man kan förbättra sina prestationer genom att förstå världen bättre. Men eftersom källorna är varierande och i olika format måste uppgifterna bearbetas för att de ska bli meningsfulla och ge lärdomar.

RFID är bara en datakälla till Big Data. Den kan antingen agera ensam för att producera data som kan användas eller så kan RFID-händelsedata matas in i en applikation för affärsinformation som hjälper företaget att organisera alla insamlade data för att kunna agera senare. Även om de bästa resultaten alltid uppnås genom att använda flera datakällor sparar RFID-databasen ensam pengar för flera av Turck Vilant Systems kunder.

 

Här är några exempel på åtgärder som våra kunder har vidtagit utifrån sina RFID-historikdata.
  • Optimerade plockvägar i lagret > minskar behovet av arbetskraft
  • Omorganisering av golvytan> betydande utrymmesbesparingar
  • Erkänna skillnader i leverantörernas prestationer> återinstruera leverantörer eller byta ut dem till de som presterar bäst.
  • Införande av ny utrustning för produktionsmaskiner > bättre produktionskvalitet

 

Slutsatsen är att vinsten från RFID-systemet nästan alltid är mycket större än vad den ursprungliga avkastningen på investeringen visar. Du kan aldrig helt förutse den verkliga effekten av RFID i din första beräkning av avkastningen på investeringen. Detta kan du bara lära dig av de insamlade uppgifterna.

Jag hävdar alltså att RFID är ett fantastiskt verktyg för att ta bort slöseri från din verksamhet, men hur mycket, det vet du först efter ett eller två år när du kan mäta det verkliga tillståndet för den förnyade verksamheten. RFID ger alltså inte bara de fördelar som ursprungligen planerades, utan mer än så. Myten är avslöjad!

Datadriven lagerhantering med hjälp av RFID