Hur användningen av RFID i lager hjälper dig att lösa dina problem med förlorade tillgångar

Heikki Haavisto - RFID-expert - Turck Vilant Systems

Heikki Haavisto

Försäljningsdirektör, Nordeuropa och Nord- och Sydamerika

 

Vi bad Heikki Haavisto, en av våra mest erfarna RFID-experter, att dela med sig av sina erfarenheter kring borttappade tillgångar på lager och hur RFID kan påverka lagerhanteringen.
Över 250 besökta företag, diskussioner med cirka 1000 företag – över hela världen – låt oss lära oss av Heikki!

Under min karriär som försäljare av RFID-system har jag besökt över 250 företag runt om i världen och diskuterat med cirka 1 000 företag. Alla dessa företag har funderat på att införa RFID i någon del av sin tillverknings- eller leveranskedja. Vid någon tidpunkt märker du att många företag har samma felaktiga antaganden om hur RFID fungerar eller hur RFID ska användas för att hitta borttappade tillgångar. Därför har jag bestämt mig för att skriva en bloggserie om att avliva RFID-myter.

I den här första serien kommer jag att diskutera myten om att använda RFID för att lokalisera dina borttappade tillgångar.

Många gånger får jag ett tips från en kund som vill montera RFID-läsare runt om i anläggningen så att de i realtid kan se var deras tillgångar finns. I dessa fall frågar jag vanligtvis kunden: Varför vet du inte var dina tillgångar finns? Det vanligaste svaret är att operatörerna glömmer att skanna streckkoderna på tillgångarna när de flyttas till en ny plats, och därför skulle det vara bra att ha ett system som visar på en karta var tillgångarna befinner sig i realtid!

I genomsnitt spenderar mina kunder 1/5 av ett arbetsår på att söka efter sina tillgångar på grund av fel i lagerhanteringen.

Då brukar jag välja en annan strategi. Jag frågar kunden: Skulle inte ett sådant system vara bättre när inventeringen alltid är korrekt? Så när du kontrollerar var en tillgång finns i lagerhanteringssystemet (WMS) kan du faktiskt lita på uppgifterna.

Kunderna spenderar 1/5 av ett år på att leta efter varor på grund av avsaknad av RFID.

Sedan förklarar jag att Turck Vilants strategi är att utrusta gaffeltruckar med RFID-läsare och olika lagerpositioner med RFID-taggar. När en tillgång flyttas från ett lager till ett annat uppdateras platsen automatiskt i deras Warehouse Management System (WMS), vilket gör att inventeringsdata alltid är uppdaterade. Ännu bättre är att detta tillvägagångssätt kostar en bråkdel av kundernas ursprungliga idé att placera RFID-läsare i taket runt om i anläggningen. Vid denna tidpunkt är kunden vanligtvis helt och hållet med på min idé. Om du vill läsa en kort introduktion till hur våra kunder vanligtvis använder RFID på sina lager för att hantera sina lager bättre, klicka här.

När jag började skriva den här bloggen tog jag mig också tid att gå igenom de olika kundfall som jag har varit inblandad i för att sammanställa några nyckeltal och erfarenheter. Jag blev förvånad när jag insåg hur stor inverkan RFID har haft på min kunds verksamhet.

Tre viktiga fördelar för användarna av RFID på lagret

  • Automatiserad skanning av tillgångar sparar mer än 1,5 arbetsår.
  • Den RFID-baserade lagerhanteringen säkerställde uppdaterade data om var tillgångarna finns och därmed minskade tiden för att söka efter tillgångar nästan till noll.
  • Tydlig minskning av produktionsstörningar tack vare bättre förmåga att planera utifrån materialtillgång.

Enligt min åsikt behövs inte RFID för att lokalisera tillgångar. Med RFID kan du få tillförlitliga inventeringsvärden, så att du i slutändan inte behöver leta efter tillgångarna med någon teknik. Myten är avslöjad!

Datadriven lagerhantering med hjälp av RFID