Miksi RFID:tä pitäisi pitää merkittävänä Big Data -lähteenä?

Heikki Haavisto - RFID asiantuntija - Turck Vilant Systems

Pyysimme Heikki Haavistoa, yhtä kokeneimmista RFID-ammattilaisistamme, jakamaan kokemuksiaan RFID:n hyödyistä ja Big Datasta.
Heikki on kiertänyt maailman ympäri, vieraillut yli 250 yrityksessä ja keskustellut yli 1000 yrityksen kanssa – nyt saamme oppia hänen kokemuksistaan.

RFID-järjestelmien myynnissä tekemäni uran aikana olen vieraillut yli 250 yrityksessä eri puolilla maailmaa ja keskustellut noin 1000 yrityksen kanssa. Kaikki konsultoimani yritykset ovat harkinneet RFID:n käyttöönottoa jollakin tuotanto- tai toimitusketjun osa-alueella. Olen huomannut, että monilla yrityksillä on samoja vääriä oletuksia siitä, miten RFID toimii tai miten RFID:tä pitäisi käyttää. Niinpä halusin kirjoittaa näitä blogeja murtaakseni joitain myyttejä, jotka tuntuvat olevan tiukassa.

Tässä toisessa blogissani käsittelen RFID:tä sen tuottamien hyötyjen näkökulmasta.

Turck Vilant Systems on toimittanut asiakkailleen yli 1000 edelleen käytössä olevaa RFID-projektia. Koska RFID-järjestelmä on yleensä huomattava investointi, tehdään johdon vakuuttamiseksi hankkeesta yleensä hyvä, ja yksityiskohtainen takaisinmaksulaskelma, jota usein kutsutaan englanninkielisellä termillään ROI (return on investment) -laskelma. Kun asiakkaamme laskevat ROI:ta, he sisällyttävät siihen sellaiset säästöt, jotka on helppo tunnistaa etukäteen, ja jotka tuntuvat ilmeisiltä. Esimerkkejä tällaisista säästöistä ovat manuaalisen työn ja virheiden väheneminen, nopeampi tuotannon läpimenoaika tai suorat kustannussäästöt (esimerkiksi pienempi tarve varastotiloille). Oma kokemukseni osoittaa, että todelliset hyödyt voidaan laskea vasta sen jälkeen, kun RFID-järjestelmä on ollut käytössä vuoden tai kaksi. Silloin asiakkaamme alkavat todella parantaa toimintaansa hyödyntämällä RFID-järjestelmään kertyneitä tietoja – sellaisia tietoja, joita voisi kutsua RFID Big Dataksi.

Käyttöönoton alussa monet käyttävät RFID:tä tuodakseen valoa nykyiseen toimintaansa

RFID:n luonteeseen kuuluu kuroa umpeen yrityksen liiketoimintajärjestelmien välisiä kuiluja. Usein eri tuotannon- tai toiminnanohjaustyökaluilla (Enterprice Resource Planning, ERP) ei ole näkyvyyttä varastojen saatavuustietojen muutoksiin. Varastosaldot ja niihin liittyvät muutokset tallennetaan usein erilliseen varastonhallintajärjestelmään (Warehouse Management System, WMS). Koska RFID-järjestelmä näkee sellaisiin paikkoihin, joihin tietojärjestelmillä ei ole näkyvyyttä, tarjoamme usein integraatiota kaikkiin yritysten käyttämiin tietoteknisiin työkaluihin. Näin usein tehdäänkin. Silti ERP- tai WMS-järjestelmässä olevat tiedot antavat vain tietoa siitä, mikä on viimeisin tunnettu tila. Eli edelleen tiedämme vain murto-osan siitä, mitä RFID-järjestelmä tietää.

Todellinen pitkän aikavälin RFID-hyöty syntyy mahdollisuudesta oppia ja kehittää toimintoja pitkällä aikavälillä kertyneiden tietojen perusteella.

Kun asiakkaamme alkavat analysoida RFID-järjestelmään tallennettuja historiatietoja, he voivat esimerkiksi verrata eri toimittajien suorituksia toisiinsa, määrittää omien tuotantokoneidensa parhaat asetukset tai suunnitella ennaltaehkäisevän kunnossapidon mahdollisimman kustannustehokkaasti.

RFID:n rooli Big Datan lähteenä

Tyypillisesti Big Datan kuvataan olevan runsasta, nopeasti muuttuvaa, eri lähteistä peräisin olevaa ja eri muodoissa olevaa tietoa. Monille Big Datan käsittelyä motivoi mahdollisuus siitä, että ymmärtämällä ympäröivää maailmaa paremmin voi parantaa yrityksen suorituskykyä. Koska lähteet ovat kuitenkin moninaisia ja eri muodoissa, tietoja on käsiteltävä, jotta niistä olisi hyötyä, ja jotta niistä voitaisiin oppia.

RFID on vain yksi Big Data tietolähde. Se voi joko toimia yksin ja tuottaa käyttökelpoista tietoa, tai RFID-tapahtumatiedot voidaan syöttää Business Intelligence-svoellukseen, joka auttaa yritystä jäsentämään eri lähteistä kerätyt tiedot. Näiden perusteella voidaan yrityksen toimintaa kehittää myöhemmin. Vaikka parhaat tulokset saavutetaan aina käyttämällä useita tietolähteitä, jo pelkästään RFID-tietokanta säästää rahaa useille Turck Vilant Systemsin asiakkaille.

RFID tuottaa tietoa Big Dataa varten

 

Esimerkkejä toimista, joita asiakkaamme ovat toteuttaneet hyödyntäen RFID:llä keräämiään historiatietoja:
  • Varaston keräilyreittien optimointi > vähentää työvoiman tarvetta ja nopeuttaa keräilyä
  • Lattiapinta-alan uudelleenjärjestäminen > tuottaa merkittävät tilansäästöt.
  • Toimittajien suorituskyvyn erojen tunnistaminen > Toimittajia voidaan uudelleenohjeistaa tai voidaan vaihtaa toimittajat niihin, joiden tuotteilla esimerkiksi tuotannon läpimeno voidaan optimoida
  • Tuotantokoneiden uuden kokoonpanon käyttöönotto > johtaa parempaan tuotantolaatuun

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että RFID-järjestelmästä saatava hyöty on lähes aina paljon suurempi kuin alkuperäinen ROI-laskelma antaa ymmärtää. RFID:n todellista vaikutusta ei voi koskaan täysin ennakoida alkuperäisessä ROI-laskelmassa. Enkä koskaan lupaisikaan kenelläkään että näin on. Niin moni ennakoimattomissa oleva asia muuttuu, kun teknologiaa otetaan käyttöön. Vain kerätty tieto lopulta kertoo mikä teknologian kokonaishyöty organisaatiolle on.

Väitän siis, että RFID on mahtava väline, jonka avulla valmistavat yritykset voivat tehostaa toimintaansa varsinkin sisälogistiikassa. Se, kuinka paljon toiminta tehostuu selviää täysin vasta yhden tai kahden vuoden kuluttua. Vasta silloin voidaan mitata uudistettujen toimintojen todellinen tila. RFID ei siis tuota vain alun perin suunniteltuja etuja, vaan enemmän. Myytti kumottu!

Tietoon perustuva varastonhallinta RFID:n avulla