Massa och papper

Det kan vara svårt att identifiera enskilda massa- eller pappersenheter. Detta kan dock vara nödvändigt för spårbarhet och produktionseffektivitet. RFID erbjuder den överlägset mest lämpliga metod för att spåra massa och papper på artikelnivå. Turck Vilant Systems RFID-lösning möjliggör spårbarhet i realtid över hela leveranskedjan. Vi hjälper dig att öka kontrollen över förflyttningar av massa från tillverkning till hamnar och vidare till mottagaren. Full visibilitet av lagernivåerna finns tillgänglig i realtid. Vår RFID-lösning identifierar enskilda pappersrullar eller pappershylsor och hjälper till att övervaka dem under hela leveranskedjan. Användning av RFID säkerställer högre produktionseffektivitet och bättre utnyttjandegrad.

Kontakt oss

Massa och papper

Taggning av massabalar

Massabalar som är utrustade med specialiserade RFID-etiketter kan enkelt identifieras och lokaliseras vid produktionsanläggningar och under transport.

Kontakt oss

Massa och papper

Spårning av förflyttningar av massabalar

Gaffeltruckar som är utrustade med RFID läsare registrerar den massabal som de transporterar, vilket innebär att informationen om var massabalen befinner sig i produktionsanläggningen och lagret samt om materialtillgången alltid är uppdaterad.

Kontakt oss
  • 100% visibilitet

    om tillgången på pappersmassa

Massa och papper

Spårning av pappersrullar

Genom att använda RFID kan pappersrullar lokaliseras både på produktionsställena och under transporten.

Läs mer Kontakt oss

Massa och papper

Leverantörsstyrd inventering

RFID hjälper leverantörer att övervaka lagertillgängligheten hos kunderna och initierar automatiska påfyllningsprocesser.

Kontakt oss

Taggning av massabalar

Spårning av förflyttningar av massabalar

Spårning av pappersrullar

Leverantörsstyrd inventering