Hur man använder RFID i biltillverkning

Efterfrågan på snabb, högkvalitativ, miljövänlig och effektiv produktion ökar ständigt. RFID som teknik ger en hastighet som är mycket högre än streckkoder eftersom de flesta produktionssteg kan automatiseras. Införandet av RFID för biltillverkning garanterar dessutom full insyn i materialförbrukning, färdiga varor och deras placering, och hjälper till att hantera in- och utgående leveranser.

Kunder som använder Turck Vilant Systems applikationer som tillhandahåller RFID för biltillverkning upplever högre produktionskapacitet, kvalitetsförbättringar och kostnadsbesparingar tack vare högre nivå av automatisering.

Använd slider nedan för att lära dig mer.

Kontakt oss

Fordonsindustrin

Märkning av källan till bildelar

Många fordonstillverkare kräver att deras delar ska vara RFID-taggade. Ett lättanvänt program med RFID-skrivare eller RFID-applikator löser taggningsfrågan på nolltid.

Kontakt oss
 • Enkelt att skapa

  RFID-taggar till alla produkter

Fordonsindustrin

Automatisk varumottagning

En manuell process för mottagning av varor tar tid och är känslig för fel. RFID-baserad varumottagning gör det möjligt för distributionscentraler, lager, produktionsanläggningar och försäljningsställen att dra nytta av automatiserad varumottagning med högsta precision.

Kontakt oss
 • 80%

  besparing av arbetstid

 • 60%

  Minskning av felprocenten.

Fordonsindustrin

Verktyg för Lean Manufacturing bör inkludera RFID

Gaffeltruckar som är utrustade med RFID-läsare vet vad de har på gaffeln och deras förflyttning från en plats till en annan registreras. Informationen om materialtillgång hålls alltid uppdaterad, vilket innebär att produktionen aldrig får ta slut på material.

Läs mer Kontakt oss
 • Tillgänglighet till material på begäran

  säkerställt

Fordonsindustrin

Kvalitetskontroll i tillverkningsindustrin

Genom att införa RFID kan företag se till att rätt material och verktyg används under produktionen. Dessutom registrerar RFID-system vilka material som används för en viss produktionssats. Dessa data kan senare användas för att förbättra produktionsprocessen och för att senare spåra eventuella produktionsproblem.

Kontakt oss
 • Säkerställer

  korrekt användning av material och bearbetning

Fordonsindustrin

RFID för att öka kapaciteten

Tid är pengar, säger man. Om man går från manuell registrering av produktionssteg till RFID-baserad automatisering kan produktionsprocessen påskyndas med mer än 50%.

Kontakt oss
 • Över 50%

  ökning av produktionens kapacitet

Fordonsindustrin

Spårbarhet för serialiserade bildelar

Genom att införa RFID-läspunkter i nyckelområden i din produktionsanläggning kan du spåra de delar som används. Genom att spåra inkommande material, materiallager och olika faser i produktionen får du full visibilitet över materialinventeringen och vilken del som hamnat i vilken slutprodukt.

Kontakt oss
 • Fullständig visibilitet

  av material och produkter

 • 100% spårbarhet

  om vilka enskilda delar som användes i vilken bil

Fordonsindustrin

Kontroll av lastning

RFID kontrollerar att försändelserna är korrekta innan de lastas på fordonet. Alla försändelser är utrustade med RFID-taggar och RFID-portarna vid lastportarna registrerar produkter som lastas på lastbilar. RFID-systemet är i ständig interaktion med Warehouse Management System (WMS) och om fel artiklar lastas utlöses omedelbart falska lastningslarm.

Läs mer Kontakt oss
 • I bästa fall 99,996%

  leveransprecision

Märkning av källan till bildelar

Automatisk varumottagning

Tillgänglighet av material

Kvalitet

Produktionskapacitet

Spårbarhet för serialiserade bildelar

Kontroll av lastning