Hur RFID förbättrar spårningen av kemikalier

Det finns ofta lagkrav på spårning av kemiska ämnen och slutprodukter från kemisk produktion under hela livscykeln. Spårning kan också vara till stor nytta för företag som är verksamma inom branschen, eftersom de får bättre insyn i sin interna verksamhet och kan reagera snabbare på kundernas efterfrågan.

Att skapa en unik identitet för vätskor, pulver och andra ämnen kan vara en utmaning, men att spåra den behållare som de transporteras i är det inte. Turck Vilant Systems lösning erbjuder fullständig visibilitet i leveranskedjan för bulkcontainrar i vilka kemiska ämnen vanligtvis transporteras.

För att få veta mer om hur våra kunder använder RFID för spårning av kemikalier, använd slidern nedan.

Kontakt oss

Kemisk

Automatisk varumottagning

Distributionscentraler, lager, produktionsanläggningar och försäljningsställen drar nytta av att varumottagningen är helt automatiserad. Med RFID kan alla företag gå från att behöva skanna varor manuellt till lagret eller inte skanna alls, till automatisk registrering av inkommande försändelser. Försändelserna kan registreras på låd-, pall-, rullbur- eller artikelnivå – beroende på vilken typ av uppgifter som behövs.

Kontakt oss
 • 80%

  besparing av arbetstid

 • 60%

  Minskning av felprocenten.

Kemisk

Tillgänglighet till material

Gaffeltruckar som är utrustade med RFID-läsare vet vilka material de har på gaffeln och deras förflyttning från en plats till en annan registreras. Dessutom registrerar RFID-läspunkter på produktionslinjerna användningen av material och drar automatiskt av den förbrukade mängden från lagernivåerna.

Läs mer Kontakt oss
 • Tillgänglighet till material exakt när det behövs

  säkerställt

Kemisk

Information om partiet

När kemiska material, t.ex. pulver eller vätska, förpackas i tunnor, Big Bags eller andra behållare får behållaren en unik identitet. Från och med nu kan varje behållare och dess innehåll spåras.

Läs mer Kontakt oss
 • Unik

  identitet av en behållare

Kemisk

Lagerrörelser

Gaffeltruckar, hjullastare och traktorer är utrustade med RFID-läsare som håller reda på alla föremål som de bär på gaffeln. När de rör sig i produktionsanläggningen kan man lätt spåra deras förflyttning från en plats till en annan. En smart integration till WMS- eller ERP-system säkerställer att data alltid är uppdaterade.

Läs mer Kontakt oss
 • 100% synlighet

  till lagerplats hela tiden

Kemisk

Plockning

RFID garanterar en hög plocknoggrannhet vid full hastighet.

Läs mer Kontakt oss
 • Praktiskt taget 100%.

  precision vid plockning

Kemisk

Kontroll av lastning

RFID kontrollerar att försändelserna är korrekta innan de lastas på fordonet. RFID-systemet är i ständig interaktion med Warehouse Management System (WMS) och om fel artiklar lastas utlöses omedelbart larm om frelaktig lastning. Automatisk registrering av skickade varor skapas för senare spårning.

Läs mer Kontakt oss
 • Automatisk

  Registrering av levererade varor.

 • Uppfyllt

  lagstadgade bestämmelser

Automatisk varumottagning

Tillgänglighet till material

Information om partiet

Lagerrörelser

Plockning

Kontroll av lastning