Hur man använder RFID för lagerhantering

RFID är en snabb och kostnadseffektiv metod för att optimera lagernivåer, tillgänglighet och minska kapitalkostnader. Det är därför inte konstigt att det inte längre är en dröm att trycka på en knapp och se det totala lagret i ett visst lager eller en viss butik. I dag är RFID-baserad lagerhantering en realitet inom både detaljhandel och grossistverksamhet.

Ett kostnadseffektivt RFID-system kan spåra antingen enskilda artiklar, pallar, eller lådor som innehåller en viss mängd artiklar.

Använd slidern nedan för att utforska idéer för din lagerhantering.

Kontakt oss

Partihandel

Automatisk godsmottagning

En manuell process för godsmottagning tar tid och är känslig för fel. RFID gör det möjligt för distributionscentraler, lager, produktionsanläggningar och försäljningsställen att dra nytta av automatiserad godsmottagning med högsta datanoggrannhet.

Läs mer Kontakt oss
 • 80%

  besparing av arbetstid

 • 60%

  Minskning av felprocenten.

Partihandel

Lager

Användning av RFID förbättrar lagerprecisionen genom att öka visibiliteten av lagernivåerna vid alla tidpunkter och genom att införa en snabbare inventering.

Läs mer Kontakt oss
 • Nära 100%

  precision av lagersaldo

 • En person

  räknar 25 000 artiklar på en timme

Partihandel

Obemannad butik

RFID hanterar åtkomstkontrollen för auktoriserad personal och övervakar vilka föremål de hämtar från lagret. Materialförbrukningen rapporteras vidare till affärsprogrammen för fakturering och prognostisering och automatisk påfyllning påbörjas. Allt är automatiserat och fungerar dygnet runt.

Läs mer Kontakt oss
 • 24/7

  Tillgänglighet av material.

 • Ökad

  Försäljning

 • 100%

  visibilitet av lagersaldo

Partihandel

Verifiering av försändelser

För att påskynda lastningsprocessen vid rusningstider kontrolleras sändningens korrekthet med hjälp av RFID innan lastningen påbörjas. När enskilda handling units packas till en försändelse används RFID för att automatiskt identifiera de taggade produkterna på artikelnivå och för att kontrollera att alla produkter har lagts till i försändelsen.

Läs mer Kontakt oss
 • 100%

  korrekta produkter lastade

Partihandel

Kontroll av lastning

RFID kontrollerar att försändelserna är korrekta innan de lastas på fordonet. Alla försändelser är utrustade med RFID-taggar och lastningsdörrarna med RFID-portar som kan identifiera produkter som lastas på lastbilar. RFID-systemet är i ständig interaktion med Warehouse Management System (WMS) och om fel artiklar lastas utlöses omedelbart larm för felaktig lastning.

Läs mer Kontakt oss
 • I bästa fall 99,996%

  leveransprecision

Automatisk godsmottagning

Lager

Obemannad butik

Verifiering av försändelser

Kontroll av lastning